ลงทะเบียน / Registration
กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียน / Please fill in the registration form
ชื่อ/Name
นามสกุล/Lastname
เบอร์มือถือ/Mobile Phone
อีเมล/Email
วัน-เดือน-ปี เกิด/Birthday
อายุ/Age
เพศ/Gender
รู้จักแคมเปญนี้จากสื่อใด How do you know us?
ท่านเป็นเจ้าของ
G-SHOCK G-SQUAD GBA-800 แล้วหรือยัง
หากท่านไม่สะดวกชำระผ่านบัตรเครดิต กรุณาติดต่อ Call Center 082-981-2498 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เลือกจำนวนผู้เข้าร่วม
จำนวนเงินค่าบัตร
ชื่อ/Name
นามสกุล/Lastname
เบอร์มือถือ/Mobile Phone
อีเมล/Email
วัน-เดือน-ปี เกิด/Birthday
อายุ/Age
เพศ/Gender
ท่านเป็นเจ้าของ G-SHOCK G-SQUAD GBA-800 แล้วหรือยัง

ชื่อ/Name
นามสกุล/Lastname
เบอร์มือถือ/Mobile Phone
อีเมล/Email
วัน-เดือน-ปี เกิด/Birthday
อายุ/Age
เพศ/Gender
ท่านเป็นเจ้าของ G-SHOCK G-SQUAD GBA-800 แล้วหรือยัง

ชื่อ/Name
นามสกุล/Lastname
เบอร์มือถือ/Mobile Phone
อีเมล/Email
วัน-เดือน-ปี เกิด/Birthday
อายุ/Age
เพศ/Gender
ท่านเป็นเจ้าของ G-SHOCK G-SQUAD GBA-800 แล้วหรือยัง

ชื่อ/Name
นามสกุล/Lastname
เบอร์มือถือ/Mobile Phone
อีเมล/Email
วัน-เดือน-ปี เกิด/Birthday
อายุ/Age
เพศ/Gender
ท่านเป็นเจ้าของ G-SHOCK G-SQUAD GBA-800 แล้วหรือยัง
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน G-SHOCK G-SQUAD CHALLENGE 2018
1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3. แพทย์ประจำตัวของคุณไม่เคยมีคำเตือนเกี่ยวกับภาวะความผิดปกติของหัวใจ
4. คุณไม่เคยรู้สึกเจ็บหน้าอกขณะออกกำลังกาย
5. ขณะนี้คุณไม่ต้องกินยาควบคุมความดันโลหิต หรือการทำงานของหัวใจ
6. คุณไม่เคยรู้สึกเวียนศีรษะหรือเป็นลมหมดสติมาก่อน
7. คุณไม่เคยมีปัญหาหรืออุบัติเหตุบริเวณกระดูกและข้อต่อ
8. คุณไม่มีประวัติการเจ็บป่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย
9. ยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาด
คุณรับทราบและเข้าใจกติกาการแข่งขันเป็นอย่างดี และขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ